Solidarnosc, Solidarnosc, … / Solidarity, Solidarity… = 13 little flicks about Poland in 1980. Pierogies for everybody!

Solidarity, Solidarity …

Solidarnosc, Solidranosc..

 

*

All of the following  information regarding the film is from The Polish Film Festival site:

http://www.pffamerica.com/solidarnosc.htm

 

Polish Film Festival 2005  Solidarity, Solidarity

SOLIDARITY, SOLIDARITY…
SOLIDARNOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ…

Thirteen most eminent Polish film directors made their short films in the common effort to answer one question: “What does ‘Solidarity’ mean today?” Their responses differ as much as the directors and films included in the project. However, all of them refer to the great spontaneous social outbreak of 1980. The emergence of “Solidarity” inspired the changes in Europe, the new world for future generations. We have here short features, documentary impressions as well as a musical. Aside from some pathos, there is also irony and bitter reflection over the wasted opportunities. A fascinating, surprising and uncompromising, true and honest film…

Trzynastu wybitnych polskich reżyserów filmowych nakręciło trzynaście odrębnych nowel filmowych, które łączy próba odpowiedzi na pytanie: co dla mnie znaczy dzisiaj “Solidarność”. Odpowiedzi różnią się tak jak różni są twórcy tych krótkich filmów. Dla wszystkich jednak punktem odniesienia jest spontaniczny ruch społeczny 1980 roku. Powstanie “Solidarności” zainicjowało tworzenie nowego porządku w Europie, upadek systemu totalitarnego. Jest to film o wielkim heroicznym triumfie, ale też nie pozbawiony goryczy. Film wieloznaczny, niekiedy zaskakujący, fascynujący swoją szczerością i bezkompromisowością.

SUSHI 7 min. DIRECTION / REŻYSERIA: Juliusz Machulski SCRIPT / SCENARIUSZ: Juliusz Machulski, Jarosław Sokół CINEMATOGRAPHY / ZDJĘCIA: Edward Kłosiński MUSIC / MUZYKA: Michał Lorenc
EDITING / MONTAŻ: Milenia Fiedler PRODUCED BY / PRODUKCJA: TVP S.A., Apple Film Production PRODUCER / PRODUCENT: Dariusz Jabłoński CAST / OBSADA: Katarzyna Herman (Majka), Marek Kondrat (Marek), Robert Więckiewicz (Andrzej)

Marek, a film producer, gets an offer to make a short film about “Solidarity”. He hires advertising specialists to help him. They try out to find together what “Solidarity” has given them…

Producent filmowy Marek otrzymuje propozycję zrealizowania krótkiego filmu o “Solidarności”. Do pomocy angażuje przyjaciół, specjalistów działających głównie w reklamie. Wspólnie
zastanawiają się, co im dała “Solidarność”.

A SACK
TORBA
9 min. DIRECTION / REŻYSERIA: Andrzej Jakimowski
SCRIPT / SCENARIUSZ: Andrzej Jakimowski CINEMATOGRAPHY / ZDJĘCIA: Adam Bajerski MUSIC / MUZYKA: Tomasz Gąsiorowski EDITING / MONTAŻ: Milenia Fiedler PRODUCED BY / PRODUKCJA: TVP S.A., Apple Film Production PRODUCER / PRODUCENT: Dariusz Jabłoński
CAST / OBSADA: Krzysztof Kiersznowski (Older Żul), Rafał
Guźniczak (Younger Żul), Lesław Żurek (Student)

Two thieves steal a young man’s bag in the train. To their disappointment, there are only underground leaflets printed on the home printer. The thieves’ victim gets arrested at the next train station. One of the thieves shows unexpected nobleness.

Dwaj złodziej kradną w pociągu torbę współpasażerowi. Ku ich rozczarowaniu, w środku są “tylko” ulotki odbite na powielaczu. Pozbawiony torby młody chłopak zostaje mimo to aresztowany na kolejnej stacji przez tajniaków. W jednym ze złodziei budzi się na chwilę szlachetniejszy odruch.

BOARDS
TABLICE
7 min. DIRECTION / REŻYSERIA: Jerzy Domaradzki SCRIPT / SCENARIUSZ: Jerzy Domaradzki, Zbigniew Wichłacz CINEMATOGRAPHY / ZDJĘCIA: Zbigniew Wichłacz MUSIC / MUZYKA: Michał Lorenc EDITING / MONTAŻ: Milenia Fiedler PRODUCED BY / PRODUKCJA: TVP S.A., Apple Film Production PRODUCER / PRODUCENT: Dariusz Jabłoński CAST / OBSADA: Bartek Turzyński (Student Rybicki), Daniel Zawadzki (Student Grzywaczewski)

The story of the writing boards where the striking Gdansk Shipyard workers – with the two students’s help – wrote their demands and hung them on the main shipyard gate. On the first day of the martial law in Poland, the secret police stole the boards from the Maritime Museum. They did not know that they stole fake ones. The real ones were taken and hidden earlier by the museum’s curator.

Opowieść o historii tablic, na których – z pomocą dwóch studentów – strajkujący stoczniowcy z Gdańska spisali swoje postulaty, a następnie wywiesili je na bramie stoczni. Pierwszego dnia stanu wojennego z Muzeum Morskiego zabrali je funkcjonariusze SB. Nie wiedzieli jednak, że to kopie. Oryginały wywiózł wcześniej kustosz.

THE BIG DIPPER WIELKI WÓZ 11 min. DIRECTION / REŻYSERIA: Jan Jakub Kolski SCRIPT / SCENARIUSZ: Jan Jakub Kolski CINEMATOGRAPHY / ZDJĘCIA: Michał Pakulski MUSIC / MUZYKA: Zygmun Konieczny EDITING / MONTAŻ: Witold Chomiński PRODUCED BY / PRODUKCJA: TVP S.A., Apple Film Production PRODUCER / PRODUCENT: Michał Kwieciński CAST / OBSADA: Maciej Zakościelny (Janek), Cezary Łukaszewicz (Rudy), Eryk Lubos (Staszek), Wojciech Solarz (Włodek)

In the summer 1980, the group of three polish cave explorers becomes stranded underground. While waiting for help, they learn about signing the Gdansk Agreement between the workers and the government. It starts the discussuion about economical and political situation in Poland, about their hopes and dreams. Among the cave explorers is student Janek, means Jan Jakub Kolski – the director of this film.

Latem 1980 r. we włoskich Alpach trzech młodych polskich grotołazów podczas eksplorowania jaskini zostaje uwięzionych pod ziemią. Oczekując na pomoc, dowiadują się o podpisaniu porozumień sierpniowych. Staje się to pretekstem do rozmowy o sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, ich nadziejach i marzeniach. Jeden z nich to student Janek, czyli Jan Jakub Kolski – reżyser tego filmu.

A BALLPEN DŁUGOPIS 8 min. DIRECTION / REŻYSERIA: Piotr Trzaskalski SCRIPT / SCENARIUSZ: Wojciech Lepianka, Piotr Trzaskalski CINEMATOGRAPHY / ZDJĘCIA: Piotr Śliskowski MUSIC / MUZYKA: Michał Lorenc EDITING / MONTAŻ: Cezary Kowalczuk PRODUCED BY / PRODUKCJA: TVP S.A., Apple Film Production PRODUCER / PRODUCENT: Dariusz Jabłoński CAST / OBSADA: Waldemar Czyszak (Janusz), Elżbieta Okupska (Wife), Mirosław Neinert (Friend)

Janusz is trying to sell huge plastic ballpens with a picture of Pope JohnPaul II on them, but he is not very succesfull. His business improves significantly when Lech Wałęsa, a Solidarity leader, signs the Gdansk Agreement with such a ballpen.

Janusz chce się dorobić na wielkich, plastikowych długopisach z wizerunkiem papieża, nikt ich jednak nie kupuje. Przełom następuje w chwili, gdy takim długopisem Lech Wałęsa podpisuje porozumienia sierpniowe.

PETROL
BENZYNA
9 min. DIRECTION / REŻYSERIA: Filip Bajon SCRIPT / SCENARIUSZ: Filip Bajon CINEMATOGRAPHY / ZDJĘCIA: Bartosz Prokopowicz MUSIC / MUZYKA: Michał Lorenc EDITING / MONTAŻ: Michał Fiedler PRODUCED BY / PRODUKCJA: TVP S.A., Apple Film Production PRODUCER / PRODUCENT: Dariusz Jabłoński CAST / OBSADA: Marcin Dorociński (Filip), Maciej Stuhr (Tomek), Agata Kulesza (Wife)

In August 1980, Filip and Tomek meet in the train going to the Coast. They both read “The Little Apocalypse” by Tadeusz Konwicki. Filip carries a petrol can with him. Tomek suspects that Filip wants to butrn himself alive, so he tries to stop him.

W sierpniu 1980 r. w pociągu jadącym na Wybrzeże spotykają się dwaj młodzi ludzie: Tomek i Filip. Obaj czytają “Małą apokalipsę” Tadeusza Konwickiego. Filip wiezie ze sobą kanister z benzyną. W trakcie rozmowy Tomek nabiera przekonania, że współpasażer chce dokonać samospalenia. W żarliwych słowach próbuje go powstrzymać.

TANKS CZOŁGI 6 min. DIRECTION / REŻYSERIA: Krzysztof Zanussi SCRIPT / SCENARIUSZ: Krzysztof Zanussi CINEMATOGRAPHY / ZDJĘCIA: Edward Kłosiński MUSIC / MUZYKA: Michał Lorenc EDITING / MONTAŻ: Milenia Fiedler PRODUCED BY / PRODUKCJA: TVP S.A., Apple Film Production PRODUCER / PRODUCENT: Dariusz Jabłoński CAST / OBSADA: Krzysztof Zanussi, Grzegorz Pacek (Assistant Director), Piotr Rękawik (Policeman)

In this short quasi-documentary, Krzysztof Zanussi ponders back to the winter of 1981 when he was shooting “From the Far Country”, the biography of John Paul II. In one of the scenes, when the extras were supposed to put on military German or Soviet Uniforms, everybody wanted to get the German one.

W paradokumentalnej etiudzie “Czołgi” Krzysztof Zanussi wraca wspomnieniami do czasów, gdy zimą 1981 r. realizował w Krakowie zdjęcia do biografii Jana Pawła II – “Z dalekiego kraju”. Gdy do jednej ze scen statyści mieli przywdziać mundury radzieckie i niemiec kie, wszystkie ręce wyciągnęły się po niemieckie.

LANDSCAPE KRAJOBRAZ 8 min. DIRECTION / REŻYSERIA: Robert Gliński SCRIPT / SCENARIUSZ: Robert Gliński CINEMATOGRAPHY / ZDJĘCIA: Bartosz Prokopowicz MUSIC / MUZYKA: Michał Lorenc EDITING / MONTAŻ: Michał Fiedler PRODUCED BY / PRODUKCJA: TVP S.A., Apple Film Production PRODUCER / PRODUCENT: Dariusz Jabłoński

“Landscape” by Robert Gliński shows the Gdans Shipyard as it is seen today: engine rroms covered with rust, empty docks and garbage flying in the air. This is a sad metaphor of what happen with “Solidarity”. There are only groups of international tourists who fill the space that used to be the place of origin of “Solidarity”. Most of the old workers are unemployed now.

“Krajobraz” Roberta Glińskiego ukazuje dzisiejszy obraz Stoczni Gdańskiej będący przygnębiającą metaforą tego, co stało się z “Solidarnością”. Rdzewiejące hale, puste doki, śmieci unoszone wiatrem. Po historycznej kolebce związku kręcą się tylko zagraniczne wycieczki. Dawni pracownicy są w większości bezrobotni.

WHAT HAPPENED TO OUR SOLIDARITY? CO SIĘ STAŁO Z NASZĄ SOLIDARNOŚCIĄ 9 min. DIRECTION / REŻYSERIA: Ryszard Bugajski SCRIPT / SCENARIUSZ: Ryszard Bugajski CINEMATOGRAPHY / ZDJĘCIA: Piotr Śliskowski MUSIC / MUZYKA: Jarosław Śmietana EDITING / MONTAŻ: Marcin “Kot” Bastkowski PRODUCED BY / PRODUKCJA: TVP S.A., Apple Film Production PRODUCER / PRODUCENT: Michał Kwieciński CAST / OBSADA: Grzegorz Markowski, Bzyk, Guzik

Ryszard Bugajski made a video clip where Grzegorz Markowski, a rockman from the popular Polish band “Perfect”, along with the young rappers Bzyk and Guzik from Wu-Hae, sing about Polish history in the last 40 years.

Ryszard Bugajski zaproponował teledysk “Co się stało z naszą Solidarnością?”, w którym Grzegorz Markowski, wraz z dwoma młodymi raperami, (Bzyk i Guzik z zespołu Wu-Hae), dramatycznie wyśpiewał historię Polski ostatnich 40 lat.

AND YOU KNOW WHAT? I WIE PAN, CO? 8 min. DIRECTION / REŻYSERIA: Jacek Bromski SCRIPT / SCENARIUSZ: Jacek Bromski CINEMATOGRAPHY / ZDJĘCIA: Marcin Koszałka MUSIC / MUZYKA: Henri Seroka EDITING / MONTAŻ: Agnieszka Glińska PRODUCED BY / PRODUKCJA: TVP S.A., Apple Film Production PRODUCER / PRODUCENT: Michał Kwieciński
CAST / OBSADA: Janusz Gajos (Bank President), Krzysztof Stroiński (Roman), Anna Romantowska (Teresa), Anna Przybylska (Secretary)

Roman, once a political prisoner and now a businessman, applies for a loan from the bank. He meets with the bank president, a former communist party official and a prosecutor who in the past issued the warrant to arrest Roman. Now again he decides about Roman’s future.

Roman, przedsiębiorca i dawny więzień polityczny, udaje się do banku z podaniem o kredyt. Przyjmuje go prezes banku, dawny dygnitarz partyjny i prokurator, który kiedys wydał nakaz aresztowania Romana. Teraz znów ma zadecydować o jego przyszłości.

A SHORT STORY OF A BOARD KRÓTKA HISTORIA JEDNEJ TABLICY 5 min. DIRECTION / REŻYSERIA: Feliks Falk SCRIPT / SCENARIUSZ: Feliks Falk CINEMATOGRAPHY / ZDJĘCIA: Edward Kłosiński MUSIC / MUZYKA: Bartłomiej Gliniak EDITING / MONTAŻ: Robert Gryka PRODUCED BY / PRODUKCJA: TVP S.A., Apple Film Production PRODUCER / PRODUCENT: Michał Kwieciński CAST / OBSADA: Jacek Kałucki

This is an animated short film collage telling the story about the white board with the characteristic red sign “Solidarity” on it. After times of fight and euphoria of victory, the old symbols get forgotten. The white board with “Solidarity” sign is put for sale, but finally it lands in the prop room.

Etiuda animowana zrealizowana techniką kolażu opowiada historię białej tablicy z wypisaną charakterystycznymi, czerwonymi literami nazwą “Solidarność”. Po okresie walki i euforii zwycięstwa, mity i symbole stopniowo odchodzą w niepamięć. Wystawiona na sprzedaż tablica ląduje ostatecznie w rekwizytorni.

THE MAN OF HOPE CZŁOWIEK Z NADZIEI 10 min. DIRECTION / REŻYSERIA: Andrzej Wajda SCRIPT / SCENARIUSZ: Andrzej Wajda CINEMATOGRAPHY / ZDJĘCIA: Edward Kłosiński MUSIC / MUZYKA: Michał Lorenc EDITING / MONTAŻ: Grażyna Gradoń PRODUCED BY / PRODUKCJA: TVP S.A., Apple Film Production PRODUCER / PRODUCENT: Michał Kwieciński CAST / OBSADA: Lech Wałęsa , Andrzej Wajda , Krystyna Janda , Jerzy Radziwiłowicz

This film is a video recorded meeting between the director of “The Man of Iron”, Andrzej Wajda, and actors Krystyna Janda and Jerzy Radziwiłłowicz, who played main characters in “The Man of Iron”, with Lech Wałęsa, the Solidarity leader. The meeting took place in the huge, empty screening room of the “Neptun” theatre in Gdansk. In August 1980, when Wałęsa congratulated Wajda for making a great film about the August Events, he encouraged the famous director to shoot another film titled “The Man of Hope”, but it never happened. What would it be such film today?

“Człowiek z nadziei” Andrzeja Wajdy to zapis spotkania twórcy “Człowieka z żelaza” i pary odtwórców głównych ról – Krystyny Jandy i Jerzego Radziwiłowicza – z Lechem Wałęsą w wielkiej, pustej sali gdańskiego kina Neptun. W 1980 r., gratulując Wajdzie dzieła o sierpniowym zrywie, Wałęsa zachęcał go jednocześnie do nakręcenia kolejnego – “Człowieka z nadziei”. Film jednak do tej pory nie powstał. O czym byłby dziś?

THE FATHER OJCIEC 9 min. DIRECTION / REŻYSERIA: Małgorzata Szumowska SCRIPT / SCENARIUSZ: Małgorzata Szumowska CINEMATOGRAPHY / ZDJĘCIA: Michał Englert MUSIC / MUZYKA: Paweł Mykietyn EDITING / MONTAŻ: Jacek Drosio PRODUCED BY / PRODUKCJA: TVP S.A., Apple Film Production PRODUCER / PRODUCENT: Dariusz Jabłoński CAST / OBSADA: Kazimierz Borowiec (Father), Maja Ostaszewska (Maja), Zosia Fuglewicz (Maja as a Girl), Klaudia Krupa (Maja 15 years old)

In this dramatized short documentary, the director Małgorzata Szumowska utilized the archival films shot by her father, a well-known documentary filmmaker. A 30-year-old woman tells the story how “Solidarity” influenced her family’s life, particularly her idealistic father’s one. He never benefited directly from the political changes. His only reward is that his daughter lives in a free country.

Cykl solidarnościowych etiud zamyka fabularyzowany dokument “Ojciec” Małgorzaty Szumowskiej, która wykorzystała materiały archiwalne nakręcone przez swego ojca, znanego dokumentalistę. Trzydziestoletnia kobieta opowiada o tym, jak “Solidarność” zmieniła życie jej rodziny, a zwłaszcza ojca – idealisty, któremu przemiany polityczne nie przyniosły żadnych bezpośrednich korzyści. Jedyną nagrodą jest życie jego córki w wolnym kraju.

 

 

 

RevolutionResource.org

Agitate, Educate, and Organize ~OO~

Deceleration

Adaptation. Mitigation. Justice.

Incidental Makyo

a place for reflective expression.

Shechaim's News of the Day

Warfarin, Coumadin, Jantoven, Eliquis, Aspirin?

Free Alabama Movement

National Movement Against Mass Incarceration and Prison Slavery

Books Can Save A Life

"Sometimes a person needs a story more than food to stay alive." Barry Lopez

The Greenery

Ideas That Grow and Bloom

The Case for Global Film

Films from everywhere and every era

LRInspire

Wellness Leadership Education

Tales from the Conspiratum

Warning: This site may contain conspiracies

Make No Bones About It

The Quest for the Truth

Beyond Extreme Energy

No new permits for fossil fuel infrastructure. Renewable energy NOW.

Mugilan Raju

Prime my subconscious, one hint at a time

Cheri Lucas Rowlands

Editor in Northern California. Interested in tiny things, nineties nostalgia, old jungle mixtapes, punctuation, and my cats. Not to be fed after midnight.

Interesting Literature

A Library of Literary Interestingness

Portraits of Wildflowers

Perspectives on Nature Photography

Science Fiction and Other Suspect Ruminations

Reviews of Vintage Science Fiction (1950s to mid-1980s)

Cynthia Reyes

The blog of Canadian author Cynthia Reyes

1EarthUnited

Uniting the world, One Love at a time. :D

The Stay-at-home Scientist

Science, Gardening, Work-Life Balance

People Powered Machines

Our business is committed to saving energy, reducing emmissions and waste.

drwilda

Just another WordPress.com site

Tubularsock

". . . first hand coverage, second hand news"

Espen Stenersrød- From Pen To Heart

Jack Kerouac with a scent of Henry Vaughn

Army at Wounded Knee

A blog dedicated to documenting through primary sources, the Army's actions at Wounded Knee

yadadarcyyada

Vague Meanderings of the Broke and Obscure

Ekostories

Stories and Essays by Isaac Yuen

Red Wolf Journal

A literary compass for finding your voice..."You turn toward me, your lips move, wanting to speak."--Stephen Dobyns, "Wolves In The Street"

poet4justicedotwordpressdotcom

The poet can reach where the sun cannot. -HINDU PROVERBThe greatest WordPress.com site in all the land!

"OUR WORLD"

Working together to make the world a better place to live! A fine WordPress.com site

Spirit In Action

Change IS coming. WE can make it GOOD.

Rezinate's Blog

Just another WordPress.com site

Through the Peacock's Eyes

Insights for Spiritual Living

Heila

Living Mental Health Rehab in Israel

the zen space

a space for zen words

We Write Poems

a community of people reading & writing poems, moving words

shelbycourtland

Bringing Social Issues To The Forefront

R. L. Culpeper

Sapere Aude

THE ONENESS of HUMANITY

For Peace On Earth In This Generation

InkPaperPen

You can't stop the waves, but you can learn to surf.

Eléctrica in the Desert

News, photos, stories, and trouble from the borderland